Category ผลกระทบที่เกิดจากหูฟัง

ผลกระทบที่เกิดจากหูฟัง

 การใช้หูฟังติดต่อกันเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดปัญหาตามที่ตามหลายอย่าง ปัญหาอาจแตกต่างกันออกไปบางคนอาจใส่หูฟังแบบ อินเอียร์ อาจทำให้มีอาการแน่นรูหูจนเกินไปเพราะใช้หูฟังเป็นเวลานาน บางคนอาจใช้หูฟังแบบ Full size ก็อาจจะมีอาการชาหูหรือเจ็บบริเวณใบหู เนื่องจากใช้ติดต่อกัน

แต่ผลกระทบหลักๆ ที่เกิดจากการใช้หูฟังนานๆ คือ การฟัง บางทีเสียงรบกวนจากสิ่งรอบข้างมากจนเกินไปจึงทำให้เราต้องการที่จะเร่งระดับเสียงมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้ยินชัดขึ้นหรือได้อรรถรสในการฟังมากขึ้น อาจเป็นตัวเร่งที่ทำให้ระบบประสาทหูของเราทำงานหนักจนเกินไป บริเวณหูชั้นใน อาจเสื่อมหรือโดนทำลาย จากผลกระทบที่เกิดจากการใช้หูฟังเสียงดังจนเกินไปและใช้เวลานาน ระยะเวลาที่ประสาทหูหรือการรับฟังจะโดยทำลายหรือลดประสิทธิภาพลง ขึ้นอยู่กับแต่หละบุคคล อาจใช้เวลาเป็นเดือน หรือ เป็นปี

แต่ที่แน่ๆ ถ้าเราใช้งานหนักจนเกินไปมักจะมีผลกระทบไม่มากก็น้อย อาการแรกเริ่มที่บ่งบอกว่าประสาทสัมผัสการฟังของเรามีความผิดปกติ ส่วนใหญ่แล้วจะมีเสียงวิ๊งในหู หูอื้อ หรือมีเสียงในหูหรือเปลือกหู เวลาที่เราใช้หูฟังเปิดเสียงที่ดังมากๆ ในเวลานาน พอเลิกใช้แล้ว อาจเกิดสภาวะเสื่อมการได้ยินแบบไม่ถาวร

พอเราพักสักระยะนึงระบบประสาทการได้ยินก็จะกลับคืนมาปกติ ส่วนการเสื่อมการได้ยินแบบถาวรคือ การสนธนากับคนรอบข้างแล้วเกิดปรากฏการได้ยินไม่ชัด แต่ก็จะไม่ถึงขั้นหูดับ ดังนั้นเราควรใช้หูให้พอประมาณอย่าใช้ฟังเป็นเวลานานจนมากเกินไป หรือ อาจเว้นระยะการใช้งานบ้างเพื่อให้ระบบประสาทหูของเราได้พักบ้าง การลดเสียงการฟังลงก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหากจำเป็นต้องใช้หูฟังเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน 

 

ขอบคุณ  เครื่องช่วยฟัง ที่ให้การสนับสนุน