อาการหูตึงหรือการสูญเสียการได้ยิน 

อาการหูตึงหรือการสูญเสียการได้ยิน 

อาการหูตึงหรือการสูญเสียการได้ยิน จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือเพิ่มการได้ยิน เครื่องช่วยฟังจึงมีความสำคัญอย่างมาก เป็นอุปกรณ์ขยายเสียงขนาดเล็ก ใช้กับผู้ที่มีความผิดปกติทางการได้ยิน หรือผู้ที่มีอาการหูตึง หรือได้รับการวินิจฉัยจากหมอหู คอ จมูกแล้วว่าหากการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัดแล้วยังสูญเสียการได้ยินจึงจะใส่ เครื่องช่วยฟัง ได้ ซึ่งการใช้เครื่องช่วยฟังก็จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับผู้ใช้ 

เครื่องช่วยฟังก็จะเป็นเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กที่เราย่อขนาดลงเพื่อที่จะใส่ติดไว้กับหูของคนไข้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน ลักษณะการทำงานของเครื่องช่วยฟังก็คือ เครื่องจะขยายเสียงโดยมีไมโครโฟนเล็กเพื่อดักเสียง ซึ่งเสียงที่อยู่รอบตัวของผู้ที่หูตึงก็จะเข้าไปที่เครื่อง เครื่องก็จะทำหน้าที่ขยาย ดังนั้นคนที่หูตึงก็จะได้รับฟังเสียงได้ดีขึ้น

ดังนั้นคนที่มีภาวะผิดปกติทางการได้ยินที่จะใส่เครื่องช่วยฟังต้องเป็นประเภทที่ว่าแพทย์ไม่สามารถรักษาโรคหูได้แล้ว แต่ถ้าในบางคนที่เป็นโรคหูน้ำหนวก โรคหินปูนเกาะกระดูกหูทางด้านการแพทย์จะสามารถรักษาให้หายได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยฟัง แต่ในกรณีที่เป็นประสาทหูเสื่อมหรือเป็นโรคที่หาสาเหตุไม่ได้ คนที่เป็นหูตึงก็จะมีผลกระทบต่อการฟังในชีวิตประจำวัน เพราะฉะนั้นจึงแนะนำให้ใส่เครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยฟังก็จะมีหลายแบบ การเลือกเครื่องช่วยฟังจะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายด้าน เช่น การสูญเสียการได้ยินเป็นมากหรือเป็นน้อย

ถ้าเป็นมากเราจะไปเลือกเครื่องตัวเล็ก ๆกำลังขยายก็จะไม่เพียงพอใส่แล้วอาจจะไม่ได้ยินก็จะไม่มีประโยชน์ นอกจากนั้นต้องคำนึงการดำเนินชีวิตของแต่ละคน ถ้าเป็นเด็กนักเรียน คนวัยทำงาน หรือผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละคนก็จะมีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ถ้าเป็นเด็กเล็กก็อาจจะไม่เหมาะกับเครื่องขนาดเล็ก เพราะเด็กอาจจะไม่สามารถดูแลรักษาได้ เครื่องอาจจะหล่นหาย หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงของช่องหูทำให้เด็กใส่ได้ไม่พอดี หรือถ้าเป็นคนวัยทำงานต้องการความคล่องตัวอาจจะไม่ชอบให้คนอื่นเห็น ในกรณีที่หูเสียไม่มากอาจจะเลือกเครื่องที่มีขนาดเล็กเพื่อให้รู้สึกว่าคล่องตัวต่อการใช้งาน

และในกรณีของผู้สูงอายุความสามารถในการหยิบจับจะลดลง เครื่องอันเล็กก็อาจจะไม่เหมาะ เพราะฉะนั้นในการประเมินเครื่องช่วยฟังจะต้องดูถึงสภาพของผู้ป่วยด้วยว่าผู้ป่วยเหมาะที่จะใช้แบบไหน หรือตัวผู้ป่วยเองชอบที่จะใช้แบบไหนเพราะเครื่องช่วยฟังนี้ต้องใส่ติดหูไว้ประจำ คนไข้ต้องปรับตัวให้คุ้นเคยกับเสียงที่ถูกขยายเสียงออกมา   

admin

Leave a Reply